1611, 13 listopada, Warszawa, na sejmie walnym

Zygmunt III król polski, mając na względzie szkody wielokrotnie ponoszone przez m. Lublin na skutek pożarów i niemożność naprawienia tych szkód z powo­du częstych przemarszów żołnierskich, zwalnia miasto na 10 lat od podwód, tak końmi i wozami, jak pieniężnych, z wyjątkiem podwód na potrzeby posłów turec­kich i tatarskich.

 0003

 

Oryg. nieznany.

Kopia z XVIII w., pap., 20,5 x 33,2 cm, zachowana dobrze; filigran; nie uwierzytelniona; j. łac.

Na odwrocie: „1611mi anni copia”.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.43.

Druk: Riabinin, nr 282.

Wykaz, 119; DmL, sygn. 138.

 

 

Skip to content