1615, 14 listopada, Warszawa

sab. pt fest. s. Martini pontif. et confes. prox.

Zygmunt III król polski w sporze między cechem rzeźników lubelskich a radą miejską o to, że wbrew przywilejom cechowym dopuszcza w okresach zastrzeżo­nych do wolnego uboju bydła i publicznego handlu mięsem tak w mieście, jak poza nim przez rzeźników spoza Lublina postanawia, że wolny handel mięsem przez wspomnianych rzeźników może być dozwolony tylko podczas jarmarków i targów.

 

Oryg. nieznany.

Ekstrakt z ks. radź. z XVII w., pap., k.2; 20,8 x 32,2 cm; nieznaczne przetarcie na złożeniu; nie uwie­rzytelniony; j. łac.

Pod tekstem: „Ex prot[ocolis] actforum] sp[eclabi]li[u]m Consul[um] Lublinen[sium] extradit G[eorgius] L[emka).

Na marginesach: liczne zapiski dotyczące treści dekretu.

Na odwrocie: „S. Magistratus procuret ne va.. praepediantur”; „Mandatum co… Magistratum”; „Wniesienie do ksiąg”.

Druk: Riabinin, nr 293.

Wykaz, 125; DmL, sygn. 143.

 

 

Skip to content