1377, 7 stycznia, Kraków

in crast. Epiphaniae Domini

Elżbieta królowa węgierska i polska potwierdza wolności i prawa mieszczan lubelskich nadane im przez jej ojca, Władysława i brata Kazimierza oraz nakazuje staroście lubelskiemu poszanowanie tych praw.

DmL_004

 

Oryg., perg., 24 x 15,7 (23 x 15,5)+3,2 cm, brzegi nierówne, zachowany dobrze; j. łac.

Pieczęci brak, pasek perg.

Na odwrocie: regest, zatarty; Nro 5to (sumariusze z r. 1836 i 1841).

Odpis: KmL, sygn. 145, k.l8-18v; reg.: KmL, sygn. 248, s.3; AmL, sygn. 151, nr 5.

Druk: KDMłp., III, nr 888; Riabinin, nr 7.

Wykaz, 4; DmL, sygn. 4.

Uwaga: Starostą lubelskim w 1. 1375 – 1382 był Piotr ze Szczekocin, por. Urzędnicy małopolscy, nr 1306.

 

Skip to content