1538, 16 lutego, Piotrków, na sejmie walnym

sab. pt fest. s. Valentini prox.

Zygmunt król polski powtarza i potwierdza poniższy dokument króla Władysława Jagiełły:

  • 1405, 26 marca, Kraków
    Treść, jak sygn. 63.

133

 

Oryg., perg., 55 x 36,3 cm, zachowany dobrze, kilka plam; j. łac.

Pieczęci brak, ślad wosku na perg.

Pod tekstem: relacja Pawła Wolskiego, podkanclerzego.

Na odwrocie: regest [XVI w.]; „NB 16tum Priuilegium in quo continet libertas a thelonei ciuibus Lubline[nsibus] Anno Dni 1538” (sabbatho pt Fm S. Valentini – dopisane później); „Serenissimi Sigismundi 8vum”; „Pro civitate Lublinensi”; inny napis zatarty; „Nro 97mo” (sumariusz z r. 1836).

Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Odpis: KmL, sygn. 247, nr 8; reg.: KmL, sygn. 248, s. 31; AmL, sygn. 151, nr 111.

Druk: Riabinin, nr 163.

Wykaz, 62; DmL, sygn. 73.

 

 

Skip to content