1658, 27 marca, Warszawa

Jan Kazimierz król polski potwierdza nadany m. Lublinowi w r. 1656 przywi­lej zwalniający je „od wyprawy łanowego żołnierza”.

 0005

 

Oryg., pap., bifolium, 19,7 x 32 cm, zachowany dobrze, filigran; j. pol.

Pieczęć mn. kor., pap.-wosk., legenda częściowo źle odciśnięta; por. Gumowski, nr 109.

Pod tekstem: „Jan Kazimierz kroi”; „Marcianus Wituski Prób. Gru.. Sek JKM”; „Vniwersal od wy­prawy łanowego żołnierza”.

Na odwrocie: regest [XVII w.].

Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Druk: Riabinin, nr 348.

Wykaz, 163; DmL, sygn. 171.

_ZDJ0016

Skip to content