1611, 2 listopada, Warszawa, na sejmie walnym

Zygmunt III, zważywszy że znaczna część doliny przy murach Lublina zajęta jest przez kościół i kolegium oo. Jezuitów, zaś jej reszta, aż do Bramy Krakowskiej, nie przynosi miastu żadnej korzyści, pozwala radzie ten teren wyrównać, otoczyć nowymi murami i wzmocnić, a następnie zabudować, przenosząc tam spod ratusza większe wagi publiczne; mniejsze wagi do lżejszych towarów (korzeni, bakalii), mogą pozostać pod ratuszem. Przypomina, że wszyscy kupcy tak podczas jarmar­ków, jak poza nimi, zobowiązani są do korzystania wyłącznie z wag publicznych, pod groźbą konfiskaty towarów.

 0003

 

Oryg., perg., 58,3 x 25,3+10,3 cm, zachowany dobrze; j. łac.

Pieczęć mn. kor., w miseczce wosk. (niemal zupełnie zniszczonej), na jedw. sznurku wbw., uszko­dzona; por. Gumowski, nr 79 /?/.

Pod tekstem: „Sigismundus Rex”; ,Joan[es] Kuzborski Praep[ositus] Crac[oviensis]”. Na odwrocie: 4 regesty [XVII-XVIII w.], częściowo zatarte; „Lectum”; „Nro 140mo” (sumariusz z r. 1836).

Reg.: KmL, sygn. 248, s. 43 (pod datą dzienną 11 września);

AmL, sygn. 151, nr 165 (pod datą dzienną 11 listopada).

Druk: Riabinin, ni 280.

Wykaz, 118; DmL, sygn. 137.

_ZDJ0016

Skip to content