1632, 3 marca, Warszawa

Zygmunt III król polski poleca wszystkim urzędom miejskim, aby przestrze­gały określonego w przywilejach i dekretach królewskich czasu trwania jarmarków i po jego upływie nie zezwalały obcym kupcom na handel w mieście, ponieważ dzieje się to ze szkodą miejscowych obywateli.

 0003

 

Oryg., pap., bifolium, 19,7 x 32 cm; górny brzeg wystrzępiony, frag. tekstu wydarty; j. pol.

Pieczęć w. kor., pap.-wosk., zachowana dobrze; por. Gumowski, nr 75.

Pod tekstem: „Na własne Jego Królewskiej Mości rozkazanie”; podpis Jakuba Zadzika, kanclerza; „Paulus …”.

Na odwrocie: „mandatum SRM ex parte mercatorum et nundinarum”; „niema”; nota o oblacie 9 III 1632 r. (nie podano nazwy kancelarii).

Odpis: KmL, sygn. 152, k.46v; reg.: AmL, sygn. 151, nr 178.

Druk: Riabinin, nr 304.

Wykaz, 142; DmL, sygn. 156.

_ZDJ0021

Skip to content