1537, 4 października, w Krakowie

[Oryg. data dzienna zniszczona, wg regestu: die S. Francisci]

Zygmunt król polski daje szpitalowi Świętego Ducha na przedmieściu lubelskim na utrzymanie przebywających w nim ubogich 24 grosze rocznego czynszu oddawanego dotąd na zamek, z dwóch łanów pola zapisanych przez Piotra Siestrzeńca na rzecz szpitala oraz obdarza te łany immunitetem kościelnym.

121

 

Oryg., perg., 45,2 x 21+9,5 cm, bardzo zniszczony, znaczne ubytki tekstu, pismo częściowo zatarte; j. łac.

Pieczęci brak, ślady sznurka odciśnięte na perg.

Pod tekstem: relacja i podpis Jana Chojeńskiego, kanclerza.

Na odwrocie: data dok.; Nro 92do (sumariusz z r. 1836).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.31; AmL, sygn. 151, nr 106.

Druk: Riabinin, nr 160; por. także MRPS, IV, nr 18362 i nr 18430.

Wykaz, 60; DmL, sygn. 71.

 

 

Skip to content