1456, 16 lutego, Kraków

f. secunda pt dom. Invocavit prox.

Kazimierz [Jagiellończyk] król polski zatwierdza sprzedaż wójtostwa lubelskiego przez Jana Pieczenia, rajcę krakowskiego Stanisławowi Morsztynowi, także rajcy krakowskiemu, mistrzowi mennicy królewskiej.

Lista świadków

 

Oryg., perg.: 48,5 x 23+9,5 cm, nierówno obcięty; niewielka dziura, uszkodzona część wyrazu; inicjał „K”; j. łac.

Pieczęci brak, jedw. sznurek dbw.

Pod tekstem: relacja Jana Lutka z Brzezia, podkanclerzego.

Na marginesie (z prawej): „Johannes Pyczyn consilio a[micorum ?] advocatiam vendit”; z lewej: „1456”.

Na odwrocie: 3 regesty [XVII-XVIII w.], częściowo zatarte; „Lectum”; „And[reas] Joan[nes] Polanski N[otarius] C[ivilis] L[ublinensis] mp.”; „Nro 28vo” (sumariusz z r. 1836).

ODPIS: KmL, sygn. 145, k.6v; reg.: KmL, sygn. 248, s.12-13; AmL,sygn. i5i,m-33.

Druk: Riabinin, nr 42; Kat. Łopac, nr 41/1. Wykaz, 9; DmL, sygn. 15.

 

 

Skip to content