1619, 1 września, Warszawa

Zygmunt III król polski nakazuje władzom m. Lublina, aby nikt nie ośmielił się nałożyć aresztu lub przeszkadzać w inny sposób w użytkowaniu kamienicy, niegdyś Misiowskiego, położonej w Lublinie przy ul. Rybnej, która teraz należy do Andrzeja z Lipy Lipskiego biskupa łuckiego, podkanclerzego koronnego, wyjęta jest spod prawa miejskiego i podlega królowi.

 0002

 

Oryg., pap., bifoliiim, 20,3 x 30,08 cm,; prawy dolny róg wydarty; j. łac.

Pieczęć irm. korv pap.-wosk., legenda częściowo nieczytelna; por. Gumowski, nr 79.

Pod tekstem: „Sigismundus Rex”.

Na odwrocie: „Mandat do Lublina aby arestow …(wydarte); „Mandat aby arestow nie kładziono na kamieniczę Misiowskiego”.

Dok. wyłączony z akt luźnych m. Lublina.

DmL, sygn. 147.

_ZDJ0039

Skip to content