1566, /?/ czerwca, Lublin

Zygmunt August król polski poleca radzie i całemu pospólstwu m. Lublina, aby stawili się wraz z oryginałem przywileju na wójtostwo lubelskie na wezwanie komisarzy, którzy zostaną wysłani do Lublina, ponieważ król zgadza się, by wspomniane wójtostwo z rąk rady mógł wykupić Paweł Krupka, jego szambelan.

0002

Sigismundus AUGUSTUS Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae Samogitiaque ubi dominus et heres, famatis proconsuli, consulibus totaque communitati nostrae Lublinensi fidelibus dilectis gratiam nostram regiam. Famati fideles nobis dilecti admisimus et consensimus nobili Paulo Krupka cubiculario nostro, ut possit advocatiam eiusdem civitatis Lublinensis de manibus fidelium vestrarum redimere quare volentes, ut huiusmodi negocium exemptionis ad celerem et debitum effectum deducatur, commisimus illud nonnullis commisariis nostris, mandamus itaque fidelibus vestris, ut cum per eos vocate fuerint coram illis compareant cum privilegio originali, quod se super praedictam advocatiam habere praetendunt [e]t u[t], quod decreverint firmiter observent pro gratia nostra. Datum Lublin [i …] anno Domini MDLXVI, regni vero nostri undevigesimo.

 

Oryg., pap., bifolium, 21,2 x 31,5 cm; ok. połowa karty oddarta ukośnie, tekst uszkodzony w końcowej partii, data dzienna wydarta; j. łac.

Pieczęć kanc., pap.-wosk., uszkodzona; por. Gumowski, nr 54.
Dok. wyłączony z akt luźnych m. Lublina.
DmL, sygn. 113.
 
_ZDJ0013
Skip to content