1566, /?/ czerwca, Lublin

Zygmunt August król polski poleca radzie i całemu pospólstwu m. Lublina, aby stawili się wraz z oryginałem przywileju na wójtostwo lubelskie na wezwanie komisarzy, którzy zostaną wysłani do Lublina, ponieważ król zgadza się, by wspomniane wójtostwo z rąk rady mógł wykupić Paweł Krupka, jego szambelan.

0002

 

Oryg., pap., bifolium, 21,2 x 31,5 cm; ok. połowa karty oddarta ukośnie, tekst uszkodzony w końcowej partii, data dzienna wydarta; j. łac.

Pieczęć kanc., pap.-wosk., uszkodzona; por. Gumowski, nr 54.
Dok. wyłączony z akt luźnych m. Lublina.
DmL, sygn. 113.
_ZDJ0013
Skip to content