1543, 11 października, Wielawieś

f. ąuinta prox. a. fest. s. Hedvigis, in Vielauies

Zygmunt król polski w związku ze skargą szl. Jakuba Osmólskiego młynarza królewskiego na radę miejską w Lublinie, która powołując się na przywilej księcia Władysława [zob. nr 1], zamierza – z wielką szkodą dla tegoż Jakuba Osmólskiego –  zbudować nowy młyn na rz. Bystrzycy, mimo że młyny lubelskie wystarczają na potrzeby miasta a przywileje królewskie nadane poprzednikom Osmólskiego stanowią, że żaden inny młyn, oprócz należącego do wspomnianego młynarza, nie powstanie, poleca miastu, aby wstrzymało się z budową młyna do czasu zbadania sprawy przez komisarzy królewskich, którzy wydadzą ostateczną decyzję.

DML 89-1000021

 

Oryg., pap., bifolium, 22 x 32,4 cm; zachowany dobrze; j. łac.

Pieczęci brak, ślad na dok.

Pod tekstem: „Ad mandatum sacre regie maiestatis proprium”.

Na odwrocie: „Regestrata”; „Inhibitio edifkari molendinum propter canalia”.

Dok. wyłączony z akt luźnych m. Lublina.

DmL, sygn. 89.

Skip to content