1635, 30 marca, Warszawa

Władysław IV król polski powtarza i potwierdza poniższy dokument:

  • 1603, 8 marca, Kraków
    Zygmunt III król polski na skutek pożaru przedmieścia m. Lublina, zezwala jego mieszkańcom budować kamienice, aby na przyszłość uchronić je od spalenia; zrównuje ich w prawie warzenia i sprzedaży piwa z mieszczanami ze względu na ponoszenie jednakowych ciężarów; uwalnia tychże przedmieszczan od obowiązku stancji względem gości przybywających podczas sądów trybunalskich w sprawach prywatnych (winni kwaterować w gospodach).

0004

 

Oryg., perg., 55 x 37+11,7 cm; zachowany dość dobrze, 2 małe dziury; j. łac.

Pieczęć w puszce met. bez wieczka, na jedw. sznurku jbw., niemal zupełnie wykruszona.

Pod tekstem: „Vladislaus Rex”; „Andreas Wilczynski”.

Na zakładce: „Confirmatia przywilejów pewnych od s pamięci Króla IM nadanych przedmieszczanom Lubelskim”.

Na odwrocie: „NB 5tum Priuilegium in quo continetur litem esse … propinationem cerevisiae inquantum priuilegiis civitatis non repugnerit Anni Domini 1663 tum respectu Hospitorum … ex officio (d 30 Marty – dopisane później) A 1635; „Nro 153tio” (sumariusz z r. 1836).

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 185.

Druk: Riabinin, nr 316.

Wykaz, 150; DmL, sygn. 161.

 

 

Skip to content