1760, 3 czerwca, Warszawa

August III król polski w związku ze skargą mieszczan lubelskich na Żydów, którzy pod osłoną glejtu wydanego im przez kancelarię królewską w sporze ze sta­rostą lubelskim Janem Jakubem Zamoyskim, handlują w mieście, prowadzą propi­nację, wyjaśnia, że prawo propinacji i handlu mają wyłącznie mieszczanie i zabrania Żydom tych praktyk.

Oryg., pap., 23,3 x 37,3 cm, zniszczony (po konserwacji), tekst uszkodzony; j. łac.

Pieczęć w. kor., pap.-wosk., częściowo nieczytelna; por. Gumowski, nr 166.

Pod tekstem: „Augustus Rex”; „Adalbertus Rakowski pocilłator … Sigilli Majoris Regni Secretarius mp.”;”Rescriptum Sacrae R Matis favore Magistratus Civitatis Lublinensis expedi[tur].”

Na odwrocie: nota o oblacie dok. w ks. radź. 9 VI 1760 r.

Odpis: KmL, sygn. 241, k.17-18; reg.: KmL, sygn. 248, s.63.

Druk: Riabinin, nr 415 (na podstawie wpisu w ks. radź., sygn. 175, k.23-23v).

Dok. wyłączony z akt luźnych m. Lublina.

DmL, sygn. 197.

_ZDJ0009

Skip to content