1621, 4 października, Lublin

Zygmunt III król polski poświadcza, że mieszczanie lubelscy wyprawili na wojnę z Turcją „wozy trzy porządne z pewną liczbą piechoty także y iezdy”, za co wyraża im wdzięczność.

 0002

 

Oryg., pap., bifolium, 31,7 x 21 cm; zachowany dobrze; j. pol.

Pieczęć mn. kor., pap.-wosk., legenda częściowo nieczytelna; por. Gumowski, nr 79.

Pod tekstem: „Sigismundus Rex”; „Jacobus Zadzik Secr M spt”.

Na odwrocie: „R[eges]t[rat]a Remigius Zaleski”.

Dok. wyłączony z akt luźnych m. Lublina.

DmL, sygn. 150.

_ZDJ0003

Skip to content