1535, 25 września, Kraków

sab. Prox. a. fest. Translationis s. Stanislai

Zygmunt król polski potwierdza dawne prawa i przywileje miasta Lublina, na mocy których nikt nie może mieszkać w obrębie murów miejskich i władać dziedzicznie domem, o ile nie jest zdolny do pełnienia powonności miejskich i uprawniony do korzystania z prawa miejskiego. Zezwala wyjątkowo Żydowi Pessachowi Joskowiczowi, który, jak jego przodkowie, corocznie płacił pewną sumę do skarbu królewskiego za prawo mieszkania w mieście, na dożywotnią dzierżawę domu po­łożonego na gruncie miejskim (zakupionego za 40 grzywien od Mikołaja Piotrowskiego i nieprawnie zapisanego na Pessacha w księgach grodzkich lubelskich) pod warunkiem podległości jurysdykcji miejskiej, płacenia podatków królewskich i miejskich oraz nietolerowania w tymże domu innych Żydów. Kasując dane poprzednio Pessachowi przez starostę lubelskiego Jana [Gabriela] z Tęczyna polecenie usunięcia się z miasta w ciągu 6 tygodni pod karą 500 grzywien, król nakazał, aby Pessach postawił Piotrowskiego przed sądem gajonym lubelskim w celu dokonania rezygnacji ze sprzedanego Pessachowi domu na rzecz burmistrza, rajców i całego pospólstwa Lublina za takąż sumę 40 grzywien. Król zaznaczył, że pozwolenie na zamieszkanie w mieście dotyczy wyłącznie Pessacha i jego żony.

086

 

Oryg., perg., 61,5 x 32+8,3 cm, bardzo zniszczony, podarty, znaczne ubytki, pismo wyblakłe, nie­czytelne; j. łac.

Pieczęci brak, nacięcie na perg.

Pod tekstem: podpis Piotra [Tomickiego], podkanclerzego.

Na odwrocie: „Judeo Piesak ad vitae duntaxat tempora super incolatum domus in civitate Lublinensi concessum priuilegium”; „29-um privilegium in quo continetur, ut Piessak Judeus onera civilia solvat et alios Judaeos se amplius… Anni Dni 1535”; „Lectum”; „iest”; „N 101” (sumariusz z r. 1841).

Dwie kopie z XVIII w., nie uwierzytelnione; trzecia z 1818 r. wydana przez archiwistę miejskiego Mikołaja Cękalskiego na podstawie kopiariusza przywilejów miejskich.

Odpis: KmL, sygn. 145, k.44-45v; AGAD, MK, sygn. 50, s.90-96 (z datą 8 IX); reg.: KmL, sygn. 248, s.29; AmL, sygn. 151, nr 101.

Druk: Riabinin, nr 149; MRPS, IV, nr 17198, z datą 8 września. Wykaz, 54; DmL, sygn. 64.

 

 

Skip to content