1785, 18 listopada, Warszawa

Stanisław August król polski, „za zdaniem Rady Nieustającej”, wobec oświad­czenia Lubelskiej Komisji Boni Ordinis (przez której „chwalebną i gorliwą pracowi­tość z upadku swego miasto powstawać zaczyna”), iż po wymurowaniu Bramy Grodzkiej zaszła potrzeba zbudowania mostu do zamku, obiecuje wstawić się u stanów Rzeczypospolitej o wyasygnowanie funduszów „na takową fabrykę”, odda­jąc jednocześnie do dyspozycji komisji na najpilniejsze potrzeby miasta sumę 8 tys. zł pozostałą w kasie miejskiej z prowentu półczopowego, jak też sumę 11402 zł z dochodu 1785 roku.

„Ekstrakt rezolucyi Najjaśniejszego Pana za zdaniem Rady przy boku jego Nieustającej na raport Komisyi Boni Ordinis miasta Lublina wydany z protokółu expedycyi in publicum wyszłych w te słowa”; pup., k.2; 24,5 x 39 cm, zachowany dobrze; filigran; j. pol.

Pieczęć pap.-wosk., niewyraźna.

Pod tekstem: „Adam Naruszewiez BSCh /?/ Pisarz WWXL° SRM”.

Na odwrocie: „Nro 186to” (sumariusz z r. 1836).

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 231.

Druk: Riabinin, nr 435.

Wykaz, 203; DmL, sygn. 204.

_ZDJ0018

Skip to content