1506, 13 lutego, w ratuszu lubelskim

f. sexta prox. a. fest. s. Valentini

Rajcy, cechmistrze i całe pospólstwo m. Lublina zawierają kontrakt z rurmistrzem Janem i jego towarzyszem, Łukaszem Czyriską z Nowego Sącza na zbudowanie w Lublinie kanałów do sprowadzenia wody z rz. Bystrzycy.

PL-35-22-DmL-30-1-1

 

Oryg., perg., 55 x 24,5+7,3 cm; zachowany dobrze; j. łac.

Pieczęci brak, pasek perg.

Na odwrocie: „Cannalium arenda”; regest zatarty.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.22; AmL, sygn. 151, nr 62.

Druk: Lublin w dokumencie, nr 14; H. Łopaciński, Przyczynek, s.105-108 (omówienie treści);

Riabinin, nr 95.

Wykaz, 20; DmL, sygn. 30.

 

Skip to content