1681, 29 stycznia, Warszawa

Jan III potwierdza i powtarza poniższy dok. dla mieszkańców Podzamcza Lu­belskiego:

  • 1671, 25 kwietnia, Warszawa
    Treść, jak sygn. 178.

 

Oryg., perg., k.6; 29,5 x 36 cm, pismo wyblakłe, miejscami nieczytelne; inicjały „I” i „S”(ignificamus); j.łac.

Pieczęć niemal całkowicie wykruszona, w puszce met., na jedw. sznurku jbw.

Pod tekstem: „Joannes Rex”; „Ludovicus Nicolaus Graboski Sae Re Mttis Secretarius mp”; „Confirmatio Priuilegiorum Ciuibus subcastrensibus Lublinensibus seruien[tium]”.

Na marginesach: dokładne daty dokumentów (1566 – 1681) z krótkimi uwagami dotyczącymi treści.

Na odwrocie: regest [XVIII w.]; „Nro 171″ (sumariusz z r. 1836).

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 207.

Druk: Riabinin, nr 381.

Wykaz, 179; DmL, sygn. 183.

 

 

Skip to content