1541, 29 listopada, Wilno

pridie s. Andreae [martyr.] et ap.

Zygmunt król polski poinformowany przez patronów Prebendy św. Mikołaja na przedmieściu lubelskim, tj. Samuela Maciejowskiego biskupa płockiego i podkanclerzego koronnego oraz Bernarda Maciejowskiego kasztelana lubelskiego, starostę zawichojskiego i referendarza królewskiego, że mieszkańcy wspomnianej prebendy, niegdyś jako przedmieszczanie poddani jurysdykcji miejskiej wolni od wszelkich opłat i ceł, podobnie jak wszyscy mieszczanie lubelscy, od czasu podpoorządkowania ich jurysdykcji prebendarza muszą płacić cła i opłaty podczas jarmarków i targów, uznaje przedmieszczan tej prebendy za obywateli lubelskich i zwalnia od opłat, ceł i podatków na równi z innymi mieszkańcami miasta i przedmieść.

 

Kopia z XVIII w., pap., 20,5 x 35 cm, zachowana dobrze; nie uwierzytelniona; j. łac.

Na k. 1: „Priuilegium Sigismundi Regis super Jurisdictionem Ecclesiae S. Nicolai seu Praebendae cuius tenor sequitur talis.”

Inna kopia, nie uwierzytelniona, w zesp. Akta parafii św. Mikołaja w Lublinie, sygn. 1.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.94.

Druk: Riabinin, nr 181; MRPS, IV nr 20675.

Dok. wyłączony z akt luźnych m. Lublina.

DmL, sygn. 85.

Uwaga: por. Urzędnicy lubelscy, nr 54, Bernard Maciejowski, był kasztelanem lubelskim w 1. 1535 – 1542.

 

Skip to content