1669, 22 listopada, Kraków

Michał król polski powtarza i potwierdza poniższy dokument dla mieszkań­ców Prebendy św. Mikołaja:

  • 1541, 29 listopada, Wilno
    Treść, jak sygn. 85.

 

Oryg. nieznany.

Kopia z XVIII, pap. stemplowy, k.2; 25 x 39,3 cm, zachowana dobrze; j. łac.

Pieczęć Registratury Sądu Szlacheckiego w Lublinie, w czerwonym laku.

Pod tekstem: (k.lv) „Col. et cum suo originali mihi producto, ac quam ante łegem exarata, tymbra non proviso de verbo ad verbum concordare hisce in fidem testor. Lublini die 24 decembris 798. Antonius de Hildenbrand C[aesareo] R[egie] Fori Nobil[ium] secretarius ac registraturae director”.

Na odwrocie: „Nie ma”.

Inna kopia z XVIII w. nie uwierzytelniona.

Reg.: AmL, sygn. 151, ni 200.

Druk: Riabinin, nr 366.

Wykaz, 171; DmL, sygn. 177.

_ZDJ0027

Skip to content