1621, 8 lutego, Warszawa

Zygmunt III król polski powtarza poniższy dokument:

  • 1613,15 czerwca, Warszawa
    Zygmunt III król polski zezwala na oblatowanie w księgach Metryki Koronnej, a następnie wydaje w formie transumptu, przywilej lokacyjny m. Lublina [zob. sygn. 1]

0007

 

Oryg., perg., 42,5 x 32,5+6,5 cm, zachowany dobrze; j, lac.

Pieczęć mn. kor., w puszce met. bez wieczka, na jedw. sznurku dbw., zachowana dobrze; por. Gumowski, 79.

Pod tekstem: relacja i podpis Wacława Leszczyńskiego, podkanclerzego; „Petrus Kozminski”.

Na odwrocie: „Quo ad ciues”; nota o okazaniu dok. lustratorom 16 II 1661 r.; inne napisy zatarte; „Nro 148″ (sumariusz z r. 1836).

Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 176.

Druk: Riabinin, nr 298.

Wykaz, 136; DmL, sygn. 149.

_ZDJ0006

Skip to content