1639, 18 listopada, Warszawa

Władysław IV król polski powiadomiony o tym, że gromadnie napływający do Lublina cudzoziemcy różnych narodowości: Włosi, Niemcy, Węgrzy, Francuzi, Szkoci i Ormianie, nie posiadający w mieście nieruchomości i nie ponoszący na równi z mieszczanami ciężarów, skupują wina węgierskie i inne trunki i rozsprzeda-ją je beczkami lub garncami ze szkodą dla mieszczan nakazuje, aby cudzoziemcy, nawet gdyby otrzymali prawo miejskie, przy kupnie na składzie lubelskim wina lub innych trunków, przed ich złożeniem z wozów do piwnicy winnej płacili od każdej beczki na rzecz miasta po 1 złotym, podobnie też cudzoziemscy propinatorzy. Spe­cjalnie co do Węgrów król postanawia, że o ile przywiezionego do Lublina wina nie rozsprzedadzą z wozów w ciągu 2 tygodni i zmuszeni będą złożyć je w piwnicach mieszczan lub szlachty, winni płacić tygodniowo od każdej beczki po 1 złotym do magistratu na potrzeby publiczne.

 0006

 

Oryg., perg., 56 x 28+9,7 cm; zachowany dość dobrze, plamy; j. łac.

Pieczęci brak, dziury po sznurku.

Pod tekstem: „Vladislaus Rex”; „Albertus Kadzidlowski Sec Reg Matis mp”.

Na odwrocie: „Priuilegium depository vini Ungarici expeditum in Comitiis Anno 1639 die 18 Mensis 9bris”; „Vicecancellariam Illustris et Magnifici Domini Georgium a Thenczyn Ossoliński Bidgostiensi Lubaczouiensiąue Capitanei”; „Albertus Kadzidlowski secretarius Regie Maiestatis”; „N 187″ (sumariusz z r. 1841).

2 kopie z XVIII w., nie uwierzytelnione.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.51 (z błędną adnotacją: „niemasz”); AmL, sygn. 151, nr 187.

Druk: Riabinin, nr 320.

Wykaz, 156; DmL, sygn. 165.

_ZDJ0002

Skip to content