1543, 19 grudnia, Wielawieś

Zygmunt król polski poleca Janowi [Gabrielowi] z Tęczyna staroście lubelskiemu, aby podczas jarmarku na Oczyszczenie NMP w Lublinie, nie zaniedbać poboru ceł królewskich.

DML 91-1000031

 

Oryg., pap. 43,3 x 32 cm, przedarcia na złożeniach, podklejone, plamy; filigran; j. łac.

Pieczęć mn. kor., pap.-wosk., mało wyraźna; por. Gumowski, nr 46.

Pod tekstem: „Ad mandatum S. Mtis Regiae proprium”.

Na odwrocie: „niema”

Druk: Riabinin, nr 189.

Wykaz, 76; DmL, sygn. 91.

Skip to content