1705,11 maja, na probostwie farnym lubelskim

Kasper Antoni z Łazanek Łażanski kanonik chełmski, proboszcz lubelski, za­twierdza nadania należących do Probostwa ogrodów, poczynione przez jego po­przedników na rzecz mieszkańców Probostwa, w zamian za roczny czynsz płacony na św. Marcina w wysokości 1 zł 6 groszy z ogrodu, a 18 gr z jego połowy, który to czynsz nie powinien być podnoszony przez kolejnych proboszczów kolegiaty św. Michała.

187

 

Oryg., perg.: 45,6 x 28,3 cm, dwie małe dziury; j. pol.

Pieczęci brak, ślad wosku na perg.

Pod tekstem: „Xdz Kasper Antoni Łażanski kanonik Chełm[ski] Proboszcz Lubelski y Lewartowski mp”.

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 212.

Druk: Riabinin, nr 393.

Wykaz, 186; DmL, sygn. 187.

Skip to content