1558, 11 lipca, Krasnystaw

f. secunda pt fest. s. Kiliani prox.

Zygmunt August król polski, mając na uwadze zagrożenie pożarem m. Lublina wskutek bliskości budynków przed Bramą Krakowską, które uległy spaleniu podczas ubiegłorocznego pożaru przedmieścia, poleca Stanisławowi z Tęczyna staroście lubelskiemu, aby wieczyście zabronił tak szlachcie, jak duchowieństwu wznoszenia budowli na przestrzeni od wału miejskiego do kościoła Bernardynów.

0004

 

Oryg., perg., 60,5 x 23,3+11,3 cm; przedarty poziomo na złożeniu, tekst uszkodzony; inicjał „S”; j. łac.

Pieczęci brak, nacięcie na perg.

Pod tekstem: relacja i podpis Jana Ocieskiego, kanclerza.

Na odwrocie: 2 regesty [XVII-XVIII w.]; „Lectum”; „nie ma”; inny napis zatarty.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.37.

Druk: Riabinin, nr 221.

Wykaz, 92; DmL, sygn. 105.

 

 

Skip to content