1542, 9 marca, Wilno

f. quinta a. dom. Ocali prox.

Zygmunt król polski, na prośbę m. Lublina, zmienia przywileje na jarmarki nadane przez królów Władysława i Kazimierza, zezwalając, aby tak jak w Krakowie, jarmarki na Matki Bożej Gromnicznej i na Zielone Świątki rozpoczynały się nie 8 dni przed świętem, lecz w dzień święta i trwały przez 16 dni. Zarazem zatwierdza wszystkie wcześniejsze przywileje miejskie i nakazuje staroście i poborcom celnym lubelskim zachowanie zwolnień celnych obu jarmarków.

Lista świadków

PL-35-22-DmL-87-1-0

 

Orygv perg., 65 x 34,8+12,8 cm; przedarty na złożeniu, tekst częściowo uszkodzony; j. łac.

Pieczęci brak, dziury po sznurku.

Pod tekstem: relacja i podpis Samuela Maciejowskiego, podkanclerzego.

Na  odwrocie:  „Pro nundinis  in festo  Pentecostes  et  Purificationis Virg.  Marie  celebrand[is]”; „Privilegia Sigismundi Regis”; „Prorogatio nundinarum”; „Lectum”; inne napisy zatarte; „Litt. N Nro5to”.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.33; AmL, sygn. 151, nr 123.

Druk: MRPS, IV, nr 20755; Riabinin, ni 184 (na podst. legestu w MRPS; nie znał oryginału.)

APL, 73a; DmL, sygn. 87.

Skip to content