1615, 16 lutego, Warszawa

Zygmunt III król polski powtarza i potwierdza laudum m. Lublina z 6 lutego 1615 rv określające na nowo powinności poddanych i kmieci ze wsi miejskiej Konopnica.

 0004

 

Oryg., perg., 41,5 x 19+5,1 cm; pismo w części wyblakłe, zatarte; j. łac.

Pieczęć ma. kor., w miseczce wosk., na jedw. sznurku dbw., przełamana na pół w pionie; por. Gumowski, nr 79.

Pod tekstem: „Sigismundus Rex”; „Florianus Groth sptt”.

Na odwrocie: napis zatarty.

Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.45; AmL, sygn. 151, nr 172.

Druk: Trojanowska, Dokument, ni 4 (s.102); Riabinin, nr 292 (na podstawie kopii; oryginału nie znał); laudum [w:] Lautla, nr 28.

Wykaz, 124; DmL, sygn. 142.

Uwaga: laudum wpisane do KmL, sygn. 161, k.314v.

_ZDJ0021

Skip to content