1545, 24 marca, Kraków

f. tertia in vig. AmniHationis B. Virg. Mariae

Zygmunt król polski rozstrzyga spór między Jakubem Osmulskim, dzierżawcą młynów królewskich pod Lublinem a m. Lublinem w sprawie udzielenia miastu pozwolenia na wybudowanie nowego młyna na rz. Bystrzycy stanowiąc, że mieszczanie mogą zbudować nowy młyn na Bystrzycy dopiero wtedy, gdy zwrócą dzierżawcy sumy, jakie ma zapisane na młynach oraz koszty wyłożone na ich wybudowanie.

DML 94-1000039

 

Oryg. nieznany.

Kopia z XVIII w., pap. 32,6 x 19,7 cm, zachowana dobrze; niektóre wyrazy nie odczytane; filigran;

nie uwierzytelniona; j. łac.

Na odwrocie: „Copia”; „iest”; „128” (sumariusz z r. 1841).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.33; AmL, sygn. 151, nr 128.

Druk: Riabmin, nr 195.

Wykaz, 79; DmL, sygn. 94.

Skip to content