1565, 29 marca, Lublin

f. quinta a. dom. Laetare prox.

Rajcy miasta Lublina, przytaczając poniższy przywilej króla Zygmunta Augusta, proszą celników i poborców na wszystkich komorach celnych, aby nie pobierali ceł od mieszczanina lubelskiego Stanisława Landersza, okaziciela tegoż dokumentu.

  • 1548,10 grudnia, Piotrków
    Treść, jak sygn. 99.

0005

 

Oryg., perg., 47,5 x 34,3+7,5 cm; ostatni wiersz trochę zatarty, zaplamiony; j. łac.

Pieczęci brak, pasek perg.

Na odwrocie: „Nro 125to” (sumariusz z r. 1836).

Kopia z XVIII w. nie uwierzytelniona.

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 144.

Druk: Riabinin, nr 228.

Wykaz, 98; DmL, sygn. 110.

 

 

Skip to content