1750, 21 sierpnia, Warszawa

August III król polski, powołując się na konstytucję sejmu z 1703 r. zrównują­cą w prawach m. Lublin z Krakowem, potwierdza wolny wybór burmistrza spo­śród rajców, tych zaś z grona ławników.

Oryg. nieznany.

Ekstrakt z ks. grodź, z r. 1750, pap., k.2; 20,7 x 34 cm; podniszczony na złożeniach, tekst nieznacz­nie uszkodzony; filigrany; nie uwierzytelniony; j. łac.

Na odwrocie: „Literarum confirmationis liberae electionis scabinorum Magistratui Lublinensi per Sacram Regiam Maiestatem collat[arum] oblała in castro Lublinen[si] AD 1750″; „nie masz”.

Kopia z XVIII w. (wyłączona z akt luźnych m Lublina); nie uwierzytelniona; nota o oblacie w ks. radź. 25 IX 1750 r.; j. pol.

Odpis: KmL, sygn. 145, s.87-87v; KmL, sygn. 241, k.8v-9v; Ks. grodź, lubelskie, RMO, sygn. 311, k.338; reg.: AmL, sygn. 151, nr 218.

Druk: Riabinin, nr 409.

Wykaz, 193; DmL, sygn. 195.

Uwaga: por. dok. nr 258 i 290.

 

Skip to content