1544, 8 lutego, Piotrków, na sejmie walnym

f. sexta pt fest. s. Dorotheae

Zygmunt król polski poleca Janowi [Gabrielowi] z Tęczyna staroście lubelskiemu, aby zabronił celnikom pobierać cła podczas jarmarku na Oczyszczenie NMP /2 II/, ponieważ tylko wyjątkowo na ten jarmark zostały przeniesione cła nie pobrane na jarmarku na św. Szymona i Judę /28 X/, który nie odbył się z obawy przed morem; mieszczanie lubelscy powinni być zachowani w przysługującej im podczas lutowego jarmarku wolności celnej [zob. nr 91].

DML 92-1000035

Sigismundus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae etc. dominus et heres, magnifico Joanni de Tanczin palatino Sandomiriensi curiae nostrae marschalco, Lublinensi Lelouiensque capitaneo sincere nobis dilecto, in absencia eius vicecapitaneo Lublinensi gratiam nostram regiam. Magnifice sincere nobis dilecte dedimus antea ad sacra tuam mandata nostra, ut non patentur a theloneorum exactoribus pro ferii nundinarum festi Purificacionis Mariae thelonea exigi, quandoquidem nundine illae libere semper fuerunt antiquitus ex vi privilegiorum ab antecessoribus nostris et a nobis illis datorum. Non obstante eo, quod exactionem theloneorum, quae pro nundinis festi Simonis et Judae caedere nobis debebat in festum Purificacionis Mariae transtuleramus. Nolumus eciam, ut libertas hec eorum ulla ex parte opprimatur, intelleximus terminum theloneorum exactores nolle desistere quominus adversus mandata haec nostra thelonea exigant, quin instare illos, ut ea theloneorum exactio illis pendetur. Proinde syncere tuae omnino habere volentes mandamus, ut pro authoritate sua capitaneali contineat et prohibeat notarios et teloneorum exactores ab exactione hec, sed cives nostros Lublinenses in libertate et immunitate nundinarum pro festo Purificacionis Mariae celebrari solitarum conservari omnino real[i] et cum effectu faciat aliter pro gratia nostra ne fecerit. Datum Piotrcouiae, in convencione generali, feria sexta [ante festu]m sanctae Dorotheae, anno Domini MDXLIIII, regni vero nostri XXXVIII.

Ex mandato sacrae regiae maiestatis proprio.

 

Oryg., pap., 43 x 32 cm, przedarcia na złożeniach, podklejone; filigran; j. łac.

Pieczęć mn. kor., pap.-wosk., niewyraźna; por. Gumowski, nr 46. Pod tekstem: „Ex mandato S. Regiae Mtis pprio”.

Na odwrocie: „Libertas a theloneo (zaklejone) Nundinarum Purificationis 1544”. Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 126 (brak daty dziennej dok., a jako miejsce wystawienia podano Wilanów).

Druk: Riabinin, nr 190.

Wykaz, 77; DmL, sygn. 92.

Skip to content