1544, 8 lutego, Piotrków, na sejmie walnym

f. sexta pt fest. s. Dorotheae

Zygmunt król polski poleca Janowi [Gabrielowi] z Tęczyna staroście lubelskiemu, aby zabronił celnikom pobierać cła podczas jarmarku na Oczyszczenie NMP /2 II/, ponieważ tylko wyjątkowo na ten jarmark zostały przeniesione cła nie pobrane na jarmarku na św. Szymona i Judę /28 X/, który nie odbył się z obawy przed morem; mieszczanie lubelscy powinni być zachowani w przysługującej im podczas lutowego jarmarku wolności celnej [zob. nr 91].

DML 92-1000035

 

Oryg., pap., 43 x 32 cm, przedarcia na złożeniach, podklejone; filigran; j. łac.

Pieczęć mn. kor., pap.-wosk., niewyraźna; por. Gumowski, nr 46. Pod tekstem: „Ex mandato S. Regiae Mtis pprio”.

Na odwrocie: „Libertas a theloneo (zaklejone) Nundinarum Purificationis 1544”. Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 126 (brak daty dziennej dok., a jako miejsce wystawienia podano Wilanów).

Druk: Riabinin, nr 190.

Wykaz, 77; DmL, sygn. 92.

Skip to content