Archiwum Państwowe w Lublinie w ostatnim roku stulecia – ważniejsze dokonania

Archiwum Państwowe w Lublinie w ostatnim roku stulecia – ważniejsze dokonania

Setny rok działalności Archiwum Państwowego w Lublinie był kolejnym, w którym ziściły się prorocze słowa Jana Riabinina: Praca nad doprowadzeniem do ładu lubelskich zbiorów archiwalnych, mająca na celu postawienie Archiwum Lubelskiego na stopie odpowiadającej stanowi archiwistyki współczesnej i bogatej przeszłości dziejowej Lublina, zajmować jeszcze będzieCzytaj więcej

Najcenniejsze z archiwów rodowych – Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca

Najcenniejsze z archiwów rodowych – Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca

Archiwum Ordynacji Zamojskiej jest niewątpliwie najcenniejszym zespołem archiwalnym prywatnej proweniencji w lubelskim Archiwum Państwowym i jednym z największych, najcenniejszych i dobrze zachowanych archiwów rodowych w Polsce. Rodzina, która je zgromadziła, przez kilka wieków należała do najściślejszej elity władzy i majątku w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. OrdynacjaCzytaj więcej

Zbiory archiwalne

Zbiory archiwalne

Raz jeszcze wypada zacząć od definicji. „Zbiór archiwalny – zbiór materiałów archiwalnych, zgromadzony przez urzędy, instytucje, osoby fizyczne itp., przy uwzględnieniu pewnych kryteriów doboru i w określonym celu (np. zbiór dokumentów do dziejów miasta, osoby itp.” (za Polskim Słownikiem Archiwalnym). Archiwalia te podzielić można naCzytaj więcej

Skip to content