„Wierne pamiętniki czynów przeszłych”. Zasób staropolski Archiwum Państwowego w Lublinie   

„Wierne pamiętniki czynów przeszłych”. Zasób staropolski Archiwum Państwowego w Lublinie   

Zasób staropolski Archiwum Państwowego w Lublinie należy do większych i najcenniejszych w Polsce. Zasadniczą jego część stanowią księgi sądów i urzędów szlacheckich: ziemskich, grodzkich, podkomorskich, a także miejskich. O nich to Feliks Łubieński, minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego, powiedział, iż są „wiernemi pamiętnikami czynów przeszłych” (cyt.Czytaj więcej

„Co nam obca przemoc wzięła…”. Rewindykacja archiwaliów lubelskich po I i II wojnie światowej

„Co nam obca przemoc wzięła…”. Rewindykacja archiwaliów lubelskich po I i II wojnie światowej

Od czasu utraty niepodległości przez Rzeczpospolitą archiwa polskie padały niejednokrotnie ofiarą łupieżczej polityki władz zaborczych. W pierwszej kolejności te, które przydatne były w administrowaniu zajętym terenem, w dalszej zaś te, które miały wymierną wartość finansową i kolekcjonerską. Niekiedy chęć posiadania archiwaliów wypływała z fałszywych przesłanekCzytaj więcej

Jak zamek królewski nie został siedzibą archiwalną. O perypetiach lokalowych lubelskiego Archiwum w minionym stuleciu

Jak zamek królewski nie został siedzibą archiwalną. O perypetiach lokalowych lubelskiego Archiwum w minionym stuleciu

Gdy w grudniu 1918 r. prof. Stanisław Ptaszycki, wraz z przydanym mu do pomocy archiwistą objazdowym Józefem Serugą, przystąpił do organizowania Archiwum Państwowego w Lublinie, zaczął swoje urzędowanie w tzw. gmachu pogubernatorskim przy pl. Litewskim 5 w lokalu b. archiwum gubernialnego. Były to pomieszczenia oCzytaj więcej

Skip to content