„Co nam obca przemoc wzięła…”. Rewindykacja archiwaliów lubelskich po I i II wojnie światowej

„Co nam obca przemoc wzięła…”. Rewindykacja archiwaliów lubelskich po I i II wojnie światowej

Od czasu utraty niepodległości przez Rzeczpospolitą archiwa polskie padały niejednokrotnie ofiarą łupieżczej polityki władz zaborczych. W pierwszej kolejności te, które przydatne były w administrowaniu zajętym terenem, w dalszej zaś te, które miały wymierną wartość finansową i kolekcjonerską. Niekiedy chęć posiadania archiwaliów wypływała z fałszywych przesłanekCzytaj więcej

Jak zamek królewski nie został siedzibą archiwalną. O perypetiach lokalowych lubelskiego Archiwum w minionym stuleciu

Jak zamek królewski nie został siedzibą archiwalną. O perypetiach lokalowych lubelskiego Archiwum w minionym stuleciu

Gdy w grudniu 1918 r. prof. Stanisław Ptaszycki, wraz z przydanym mu do pomocy archiwistą objazdowym Józefem Serugą, przystąpił do organizowania Archiwum Państwowego w Lublinie, zaczął swoje urzędowanie w tzw. gmachu pogubernatorskim przy pl. Litewskim 5 w lokalu b. archiwum gubernialnego. Były to pomieszczenia oCzytaj więcej

W cieniu swastyki – Staatsarchiv Lublin

W cieniu swastyki – Staatsarchiv Lublin

18 września 1939 r. wojska hitlerowskie zajęły Lublin. Zaczęła się trwająca blisko 5 lat okupacja niemiecka. Tuż po zajęciu Polski działalność okupanta dotycząca dóbr kultury nie była uregulowana, a kompetencje poszczególnych służb cywilnych czy policyjnych pozostawały nieustalone. Panowało generalne przekonanie, że są to dobra bezpańskie,Czytaj więcej

Skip to content