1585, 23 sierpnia, Niepołomice

f. sexta in vig. festi s. Bartholomei

Stefan król polski w sprawie między m. Lublinem a wójtem, ławnikami i mieszkańcami Podzamcza oskarżonymi o odmowę dostarczania przez nich koni i podwód, zwolnił podzamczan od tego obowiązku, jako że nie należą do miasta i nigdy podwód nie dostarczali, natomiast ponoszą inne ciężary na rzecz zamku królewskiego.

Oryg. nieznany.

Kopia z 1784 r., pap., k.2; 21 x 34,7 cm; zachowana dobrze; nie uwierzytelniona; j. łac.

Pod tekstem: „Martinus Klemenc advocatus Snbcastrensis Lublinensis”; nota o okazaniu „tej kopii dekretu królewskiego” przed sądem Lubelskiej Komisji Dobrego Porządku 24 III 1784 r., podpis: „Jan Goławsky VGL. komisarz delegowany”.

Na odwrocie: „Podzameckie 1585”.

Druk: Riabinin, nr 247.

Wykaz, 106; DmL, sygn. 121.

 

 

Skip to content