1664, (miesiąc i dzień nie wpisane), Warszawa

Jan Kazimierz król polski potwierdza i powtarza poniższy dokument dla mieszkańców Podzamcza Lubelskiego:

  • 1595,15 lipca, Kraków
    Treść, jak sygn. 127.

 

Oryg. nieznany.

Kopia z XVIII w., pap., k.2; 20,5 x 34,5 cm, zachowana dobrze, nie uwierzytelniona, filigran; j. łac.

Pod tekstem: „Martinus Klemenc advocatus Subcastrensis Lublinensis mp”; nota o okazaniu „tej kopii iakoby przywileju” przed sądem Lubelskiej Komisji Dobrego Porządku 24 III 1784 r., podpis: „Jan Goławski V G L Kommissarz wyznaczony manu propria.”

Na odwrocie: „Te kopie są koinmunikowane przez szl. Klemensa wójta podzameckiego do Pod­zamcza służące odebrane od Wo Goławskiego die 14 Martii [17]85 anno”; „nie masz”; „N 196″ (sumariusz z r. 1841).

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 196.

Druk: Riabinin, nr 360.

Wykaz, 165; DmL, sygn. 173.

 

 

Skip to content