1760, 24 grudnia, Warszawa

August III król polski powtarza i potwierdza poniższy dokument dotyczący wyboru rajców:

  • 1508,16 maja, Lublin
    Treść, jak sygn. 33.

0003

Oryg., pap., bifolium, 35,7 x 23 cm, zachowany dobrze; j.łac.

Pieczęć mu. kor., pap.~woskv zachowana dobrze; por. Gumowski, nr 167.

Pod tekstem: „Augustus Rex”; „Antonius Sikorski SRM et Sigilli Regni secretarius”; „Confirmatio privilegii serenissimi Sigismundi Primi regis Poloniae super ascensu scabinorum ad consulatum Lublinen[sem] dati”.

Na odwrocie: „Pro cancellariatu IUmi Excellmi et Rndmi Dni Michaelis comitis de Granow Wodzicki episcopi Premyslensis abbatis conunendatary Cervenecensis et Clarae Tumbae Procancellary regni sigillatum”; „Ławnikom służy”; nota o oblacie dok. w ks. wójt.-ławn. 19 XII 1768 r., podpis Józefa Pieniążka, pisarza miejskiego.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.63 (pod datą dzienną 14 grudnia).

Druk: Riabinin, nr 416.

Wykaz, 195; DmL, sygn. 198.

_ZDJ0007

Skip to content