1571, 31 sierpnia, Warszawa

f. sexta pt fest. Decolationis s. Joannis Baptistae prox.

Zygmunt August król polski w sprawie między szl. Pawłem Krupką, dworzaninem królewskim a miastem Lublinem o przysądzenie Krupce wójtostwa lubelskiego, powołując się na okazane przez mieszczan dokumenty:

  • Władysława [Łokietka] z 15 sierpnia 1317 r. [zob. sygn. 1];
  • komisarzy królewskich i sądu 6 miast z 5 października 1448 r. [zob. sygn. 11];
  • Aleksandra [Jagiellończyka] z 9 VIII 1504 r. [zob. sygn. 29];
  • Zygmunta [I] z 23 IV 1535 [zob. sygn. 56],

potwierdza prawa m. Lublina do wieczystego posiadania wójtostwa, natomiast Krupce nakazuje wieczne milczenie.

0002

 

Oryg., perg., 52,7 x 29,3+6,4 cm; niewielki frag. górnego marginesu, lewy dolny róg i frag. zakładki

– wydarte; j. lac.

Pieczęć w. kor., w miseczce wosk., na jedw. sznurku wbw., w znaczej części wykruszona; por. Gumowski, nr 50.

Pod tekstem: relacja i podpis Walentego Dembińskiego kanclerza.

Na odwrocie: napisy zatarte.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.38; AmL, sygn. 151, nr 149.

Druk: Riabinin, nr 239.

Wykaz, 104; DmL, sygn. 118.

_ZDJ0018

 

 

Skip to content