1571, 31 sierpnia, Warszawa

f. sexta pt fest. Decolationis s. Joannis Baptistae prox.

Zygmunt August król polski w sprawie między szl. Pawłem Krupką, dworzaninem królewskim a miastem Lublinem o przysądzenie Krupce wójtostwa lubelskiego, powołując się na okazane przez mieszczan dokumenty:

  • Władysława [Łokietka] z 15 sierpnia 1317 r. [zob. sygn. 1];
  • komisarzy królewskich i sądu 6 miast z 5 października 1448 r. [zob. sygn. 11];
  • Aleksandra [Jagiellończyka] z 9 VIII 1504 r. [zob. sygn. 29];
  • Zygmunta [I] z 23 IV 1535 [zob. sygn. 56],

potwierdza prawa m. Lublina do wieczystego posiadania wójtostwa, natomiast Krupce nakazuje wieczne milczenie.

0002

Sigismundus Augustus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae Samogitiaeque etc. dominus et heres, significamus, quod cum devoluta esset ad nos et tribunal nostrum ex remissione consiliariorum nostrorum causa et actio inter nobilem Paulum Crupka cubicularium nostrum, actorem et advocatiae Lublinensi vigore consensus nostri, iuxta executionem generalem et constitutiones regni exemptorem ex una, et famatos proconsulem, consules, advocatum, scabinos et totam communitatem civitatis nostrae Lublinensis cittatos parte ab altera, occasione exemptionis ipsius advocatiae Lublinensi et omnium, quae ad praedictam advocatiam, iuxta litteras originiales fundationis civitatis spectant et pertinent, coram ipsis commissariis nostris mota. Quemadmodum ea omnia in processu et actis causa latius continentur, in terminoque iudicii nostri relationum nostrarum propinarum, a iudicio assessorum nostrorum proveniente, qui nulla sententia facta eam causam nobis referendam receperant actore et civitatis per se et per internunctios ac legitimos plenipotentes suos famatos Matthiam Casprowicz consulem et Petrum Witawski advocatum ac Joannem notarium et civem Lublinensem iudicaliter comparentes et terminum eum attentanes ac controversiam suam repetentibus et citata quidem parte productis primum literis pargameneis titulo et sigillo subappenso illustrisimi olim Wladislai ducis Cracoviensi de anno Domini millesimo trecentesimo decimo septimo, consensum vendendi, alienandi et aliam personam transfundendi ipsius advocatus Lublinensis in se continente, tum decreto per certos commissarios a serenissimo olim Casimiro rege Poloniae deputaotos inter eundem Casimirum regem et famatum olim Joannem Peczen consulem Cracoviensem sub titulis et sigillis subappensis ipsorum comissariorum in anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo, racione ipsius advocatiae Lublinensi promulgato. Quoquidem decreto commissariali ipsum Cazimirum regem nullum ius, nulli titulum, nullam proprietatem ad praedictam advocatiam Lublinsnem habere decretum ac perpetuum silentium nomine ispius advocatiae impositum est. Preterea productis etiam litteris titulo et sigillo subappenso serenissimi olim Alexandri patrui nostri, sub anno Domini millesimo quingentesimo quarto, consensum super emptionem ac resignationem ipsius advocatiae Lublinensi factam in se continente. Insuper exhibitis etiam litteris titulo et sigillo subappenso serenissimi olim Sigismundi regis, parentis nostri optatissimi, de anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo quinto, incorpotationem perpetuam ipsius advocatiae civitati Lublinensi factam continetur. Ac aliis multis iuribus, privilegiis et munimentis ad causam presentem pertinentes deducente ac declarante iura et privilegia sua supra recensita super ipsam advocatiam Lublinensem habita et modo praemisso producta et ex cognitione publica revisorum nostrorum ad cognoscendum iura et privilegia authoritate conventus regni deputatorum exequutioni legum, nec eandem advocatiam exemptioni subesse petentequi se iuxta iura et privilegia sua et in possessione ipsius advocatiae pacifica et nunque ab origine iuris sui interrupta conservari liberaque a presenti causa et omni eo nomine, deinceps impetitione inherendo iuribus et privilegiis eorum supra recensitis conservari. Actorea vero parte statuta et constitutiones regni de redimendis advocatiis, scultetiis et aliis eius generis bonis nostris regalibus exementos sancitis, tum decretis in similbus causis exemptionis promulgatis praetendente ac petente ipsam advocatiam sibi, iuxta ius suum sibi nobis desuper concessum adiudicari. Nos cum consiliariis et iurisperitis nostris partium controversia examinata iuribusque et privilegiis ac aliis omnibus documentis et probationibus coram productis exacte revisis ac debito modo perpensis, matura deliberatione, superferenda sententia nostra hucusque praehabita, quandoquidem decretum illud commisariale supra recensitu nostrorum non subiectum, emptionem quoque ac resignationem tum et incorporationem ipsius advocatiae in decreto ipso commissariali fundata esse constat, ita quod nihil nobis et Reipublicae nostrae iuris super exemendam ipsam advocatiam supersit inherendo eiisdem iuribus et privilegiis allegatis productis ac recensitis partem citatam iuxta eadem ac in possessione perpetua ipsius advocatia Lublinensia conservavimus et a presenti termino et causa perpetuo liberam ac absolutam esse pronunctiamus. Actoroaeque parti et cuius alteri personae nostrae vel privato, hoc nomine, deinceps agentes, perpetuum silentium imposuimus, uti quidem conservamus ac imponiums hoc nostro decreto mediante. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Warschowię, feria sexta post festum decolationis sancti Joannis Baptistae [… anno Domini mi]llesimo quingentesimo septuagesimo primo, regni vero nostri quadragesimo secundo.

Valentinus Dembyewsky Regni Poloniae cancellarius sacrae regiae maiestatis.

Relatio magnifici Valentini Dembienski de Dembianii Regni Poloniae cancellarii etc.

 

Oryg., perg., 52,7 x 29,3+6,4 cm; niewielki frag. górnego marginesu, lewy dolny róg i frag. zakładki

– wydarte; j. lac.

Pieczęć w. kor., w miseczce wosk., na jedw. sznurku wbw., w znaczej części wykruszona; por. Gumowski, nr 50.

Pod tekstem: relacja i podpis Walentego Dembińskiego kanclerza.

Na odwrocie: napisy zatarte.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.38; AmL, sygn. 151, nr 149.

Druk: Riabinin, nr 239.

Wykaz, 104; DmL, sygn. 118.

_ZDJ0018

 

 

Skip to content