1658, 20 lipca, Warszawa

Jan Kazimierz król polski zatwierdza i powtarza poniższe laudum:

  • 1658,11 kwietnia, [Lublin]
    f. quinta a. dom. Palmarum
    Burmistrz, rajcy, wójt, ławnicy i mężowie elekci m. Lublina uchwalają laudum w sprawie zwiększenia dochodów z tzw. sztukowego, określając szczegółowo wy­sokość opłat od różnych towarów.

 

Kopia z XVIII w., pap., 20 x 33,8 cm; zniszczona, tekst uszkodzony; filigran; nie uwierzytelniona; j. łac, pol.

Na odwrocie: „N 194″ (sumariusz z r. 1841).

Inna kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona, wyłączona z akt luźnych m. Lublina.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.54; AmL, sygn. 151, nr 194.

Druk: Riabinin, nr 350; laudum w: Landa, nr 139.

Wykaz, 164; DmL, sygn. 172.

 

 

Skip to content