1556, 24 stycznia, Warszawa

f. sexta pt fest. s. Agnetis prox.

Zygmunt August król polski daje burmistrzowi i rajcom lubelskim prawo pobierania czopowego od mieszkańców miasta i przybyszów przez 2 lata, poczynając od przyszłych świąt Bożego Narodzenia, i przeznaczania go na naprawę fortyfikacji miejskich. Gdyby w tym czasie uchwalono przeznaczenie tego podatku na potrzeby państwa, wówczas miasto będzie mogło wybierać go od następnego roku.

0002

  • Transkrypcja
  • Tłumaczenie
Sigismundus Augustus, Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae etc., dominus et haeres, significamus praesentibus literis nostris, quibus expedit universis, quod ad intercessionem certorum consiliariorum nostrorum, pro famatis proconsule et consulibus civitatis nostrae Lublinensis, simulque volentes gratiam et munificentiam nostram regiam ei civitati exhibere, ex certa scientia et gratia nostra regia dedimus et contulimus pro reparatione munitionum eiusdem civitatis, damusque et conferimus per praesentes plenam potestatem, contributionis ducillaris, ad duorum annorum spacium, iure et consuetudine usitata aliarum contributionum ducillarium, tam ab incolis civitatis Lublinensis, quam ab advenis quibuscunque, exigendi et percipiendi, ita tamen, quod cum pro nostra sive Reipub[li]cae necessitate, contributio ducillaris laudata fuerit, in alium sequentem annum, eam praerogativam exigendae, contributionis ducillaris plenariam facultatem habebunt. Quam quidem concessionem exigendae contributionis ducillaris volumus ut a proxime praeferito festo Natalis Domini incipiant, harum testimonio literarum quibus sigillum nostrum appressum est. Datum Varsoviae, feria sexta post festum sanctae Agnetis proxima, anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto, regni vero anno XXVI. Joannes Ocieski Regni Poloniae cancellarius manu propria Relatio magnifici Joannis de Ocziessino, Regni Poloniae cancellarii generalis Cracoviensis, Sandecensis, Olstiniensis capitanei, succameriarii Cracoviensis

Zygmunt August, z łaski Bożej król Polski, wielki książę litewski, pan i dziedzic ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki itd., niniejszym naszym pismem oznajmiamy wszystkim tym, którym należy, że za wstawiennictwem pewnych naszych doradców na rzecz sławetnych burmistrza i rajców naszego miasta Lublina, a jednocześnie chcąc okazać temu miastu naszą królewską łaskę i hojność, powodowani naszą najlepszą wiedzą i królewską łaskawością, daliśmy i udzieliliśmy, a także niniejszym dajemy i udzielamy pełnego prawa pobierania podatku czopowego na okres dwóch lat, zgodnie ze zwyczajowym prawem i obyczajem dotyczącym ściągania i pobierania innych podatków czopowych zarówno od mieszkańców miasta Lublina, jak i od wszelkich przybyszów, tak jednak, żeby, gdy pobór czopowego zostanie uchwalony na potrzeby własne [króla] lub Rzeczypospolitej, mieli pełne prawo [jego] pobierania na kolejny, następny rok. Chcemy zaś, aby to nadanie dotyczące ściągania podatku czopowego obowiązywało od najbliższego nadchodzącego święta Narodzenia Pańskiego. Dla poświadczenia tego pisma przywieszona została nasza pieczęć. Wydano w Warszawie, w pierwszy piątek po święcie świętej Agnieszki, w roku Pańskim tysiąc pięćset pięćdziesiątym szóstym, naszego panowania [zaś] 26. Jan Ocieski, kanclerz Królestwa Polskiego własnoręcznie [podpisał] Relacja Wielmożnego Jana z Ocieszyna, kanclerza Królestwa Polskiego, starosty krakowskiego, sądeckiego, olsztyńskiego, podkomorzego krakowskiego

Oryg., pap., k.2; 31,8 x 21,5 cm; zachowany dobrze; j. łac. Pieczęć niemal całkowicie wykruszona. Pod tekstem: relacja i podpis Jana Ocieskiego, kanclerza.

Na odwrocie: „L[ite]ra S. R. Mtis ducillarie ciuitatis ad biennium donat”; „Nie masz”; „N 139” (sumariusz z r. 1841).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.36 /z błędną adnotacją: „niemasz”; AmL, sygn. 151 („Na reperacyą Twierdzy Lubelskiey…”).

Druk: Riabinin, nr 216 (pod datą 23 stycznia). Wykaz, 89; DmL, sygn. 103.

 

 

Skip to content