1558, 20 września, Warszawa

Zygmunt August król polski, zważywszy że przedmieszczanie lubelscy niedawno ponieśli wskutek pożaru niemałe szkody w budynkach i majątkach, teraz zaś znacznym nakładem kosztów wznieśli nowe budowle w miejscu wyznaczonym przez starostę lubelskiego Stanisława z Tęczyna, pragnąc zachęcić ich do stawiania jeszcze wygodniejszych domów, bowiem takie przynoszą korzyść miastu przyciągającemu na jarmarki, targi i różne zjazdy wiele ludności, rozciąga na tychże przed-mieszczan wszystkie wolności z jakich korzysta m. Lublin w zakresie handlu, rzemiosła, propinacji itp.

Lista świadków

0004

 

Oryg., perg., 56 x 28+8,7cm; przedarty poziomo na złożeniu, podklejony, pismo w większej części zatarte, wyblakłe, plamy; inicjał „I”; j. łac.

Pieczęć kanc., w misecze wosk., na jedw. sznurku wbw., zachowana dobrze; por. Gumowski, nr 53.

Pod tekstem: relacja i podpis Jana Przerębskiego, podkanclerzego.

Na marginesie (z prawej): „Priuilegium libere propinationis vini quod postea et alia …”

Na odwrocie: 2 regesty [XVII-XVIII w.], częściowo zatarte; „NB. Nonum Priuilegium libere propinationis suburbio quod est … abrogatum Anno Dni 1558 (d. 20 7bris – dopisane później); „Nro 121mo” (sumariusz z r. 1836).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.37; AmL, sygn. 151, nr 141.

Druk: Riabinin, nr 222; MRPS, V, nr 8425.

Wykaz, 93; DmL, sygn. 106.

 

 

Skip to content