1669, 9 listopada, Kraków, na sejmie koronacyjnym

Michał król polski, powołując się na konstytucję sejmową z r. 1635 i dekret z r. 1659, ponownie zwalnia m. Lublin, „w którym Sacrarium świętej Sprawiedliwości Trybunału Koronnego corocznie odprawuie się”, wraz z jego przedmieściami, wsiami i folwarkami, „od wszelakich stanowisk, przechodow żołnierskich, chlebów, assignacyi”.

 0005

 

Oryg., pap., bifolium, 41 x 26,3 cm, zchowany dobrze; j. pol.

Pieczęć w. kor., pap.-wosk., zachowana dobrze, frag. legendy nie odciśnięte; por. Gumowski, nr 119.

Pod tekstem: „Michał Kroi”; „Hieronymus Pinocii Regie Mttis Secretarius mp”; „Vniwersał od żołnierza miastu Lublinowi”.

Na odwrocie: „Libertatia miasta Lublina od wyboru od stanowisk żołnierskich AD 1669 od JKM o-trzymana” (dopisane: „die 13″ poprawione na „15 listopada” 1669); „N 166″ (sumariusz z r. 1836). Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.55 (brak daty dziennej); AmL, sygn. 151, nr 199 (pod datą dzienną 19 listo­pada).

Druk: Riabinin, nr 365.

Wykaz, 170; DmL, sygn. 176.

_ZDJ0029

Skip to content