1543, 19 grudnia, Wielawieś

Zygmunt król polski poleca burmistrzowi i rajcom lubelskim, aby na mającym się odbyć jarmarku na Oczyszczenie NMP /2 II/ zostały pobrane cła królewskie, ponieważ z powodu obawy moru, jarmark przypadający na św. Szymona i Judę /28 X/ został odroczony, a z pobieranych na nim ceł król zrezygnował.

DML 90-1000025

 

Oryg., pap. 21,8 x 32,5 cm; zachowany dość dobrze; j. łac.

Pieczęć mn. kor., pap.-wosk., niewyraźna; por. Gumowski, nr 46.

Pod tekstem: „Ad mandatum S. Mtis R. proprium”.

Na odwrocie: „niemasz”; „N 125” (sumariusz z r. 1841).

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 125 (jako miejsce wystawienia dok. podano: Wilanów).

Druk: Riabinin, nr 188.

Wykaz, 75; DmL, sygn. 90.

Skip to content