1535, 9 września, Kraków

f. quintain crast. Festi Nativitatis Glor. Virg. Marie

Zygmunt król polski powtarza i potwierdza poniższy dokument:

  • 1405, 26 marca, Kraków
    f. quinta in crast. Annuntiationis S. Marie Virg.
    Władysław [Jagiełło] król  polski uwalnia kupców lubelskich od opłat celnych w obrębie państwa.

PL-35-22-DmL-63-1-1

 

Oryg., perg., 54 x 35,3 + 11,2 – 8,8 cm, przedarcia na złożeniach, niewielkie uszkodzenie  tekstu; j.łac

Pieczęci brak, ślad wosku na perg.

Pod tekstem : relacja Piotra Tomickiego, biskupa krakowskiego, [podkanclerzego].

Na odwrocie: 2 regesty [XVII-XVIII w. ]; „Transumptum libertatis thlelonei”; „NB 20 (przekreślone) Priuilegium in quo continet libertas civibus Lublinen[sibus] a quaevis An Dni 1535” ( feria 5ta in crastino Festi Gloriosissimae Virginis Mariae – dopisane później); „Serenissimi Sigismundi 6tum”; „N 100” (sumariusz z 1841r.).

Odpis: KmL, sygn. 247, 6; reg.: KmL, sygn. 248, s. 29-30; AmL, sygn. 151, nr 100.

Druk: Riabinin, nr 148; (dok. Z r. 1405: KDMłp., IV, nr 1088; MRPS, Suppl., nr 38).

Wykaz, 53; DmL, sygn. 63.

 

 

Skip to content