1508, 16 maja, Lublin

f. tertia in crast. festi s. Sophiae

Zygmunt król polski postanawia, że nadal rajcy lubelscy powinni być wybierani spośród ławników, zgodnie z wcześniejszymi dokumentami nakazującymi, aby nikt nie został wybrany rajcą, kto przedtem nie był ławnikiem.

PL-35-22-DmL-33-1-1

 

Oryg. nieznany.

Ekstrakt z ksiąg grodzkich lubelskich (XVIII w.), pap., k.2; 33 x 20,8 cm, zachowany dobrze; j. łac.

Pieczęć herbowa Jana Jakuba Zamoyskiego starosty lubelskiego, pap.-wosk., zachowana dobrze.

Pod tekstem: „Correxit Woienski mina”; „Lectum per Wysokinski mma”.

Na odwrocie: regest [XVIII w.]; „iest”; nota o oblacie w ks. grodź. lub. 19 IX 1758 r.

Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Odpis: KmL, sygn. 145, k.23; reg.: KmL, sygn. 248, s.22-23; AmL, sygn. 151, nr 65.

Druk: Riabinin, nr 101.

Wykaz, 24; DmL, sygn. 33.

 

 

Skip to content