1454, 8 maja, Łęczyca, na sejmie walnym

f. quarta ipso die s. Stanislai in Mayo

Kazimierz [Jagiellończyk] król polski potwierdza wyznaczony wcześniej [zob. nr 14] szlak handlowy z ziem ruskich czyli bełskich przez Hrubieszów, Krasnystaw, Lublin, Kazimierz, Zwoleń do Radomia; z Radomia do Wrocławia – przez Skrzyń [Skrzynno], Opoczno, Żarnów, Przedbórz, Radomsko, Brzeźnicę, Wieluń i Bolesławiec; z Radomia do Wielkopolski – przez Przytyk, Odrzywół, Inowłódź, Brzeziny i Łęczycę, polecając zarazem wojewodom, kasztelanom i innym urzędnikom, by nie przeszkadzali kupcom lubelskim korzystać z tych starych i zwykłych dróg.

DmL_014

 

Oryg., perg., 34,9 x 30,9 cm, perg. rozdarty, szara plama, pismo wyblakłe; j. łac. Pieczęci brak, ślad wosku na perg.

Pod tekstem: relacja Piotra [Wody] ze Szczekocin, podkanclerzego. Na odwrocie: regest, zatarty; „Lectum”; No 26to (sumariusz z r. 1836). Reg.: KmL, sygn. 248, s.12; AmL, sygn. 151, nr 31.

Druk: Lublin w dokumencie, nr 9;Białkowski, Lublin, s.291, 292; Riabinin, nr 39; Kat. Łopac, nr 39 (regest błędny). APL, 8g; DmL, sygn. 14.

Uwaga: Por. także oblatowany w ks. grodz. lubelskich, RMO, sygn. 13, k,19v-20v, „Oblata literarum de itineribus”, dokument króla Kazimierza Jagiellończyka -wydany w Piotrkowie, na sejmie walnym, 28 XI 1462 r.; tamże (k.20v-22) trzy inne dok. Zygmunta Augusta „de itineribus” z 20 i 21 VI 1566 r.

 

 

Skip to content