1605, 8 sierpnia, Kraków

Zygmunt III król polski, dowiedziawszy się od Jana Firleja podskarbiego wielkiego koronnego i starosty lubelskiego, że pod zamkiem lubelskim w pobliżu stawu znajdują się pewne miejsca błotniste porosłe sitowiem, nadaje je temuż staro­ście za sześć florenów rocznego czynszu, wraz z wyspą na wspomnianym stawie, od której ma płacić roczny czynsz w wysokości czterech florenów. Starosta może otrzymane grunty własnym kosztem uprawiać, otoczyć fosami, zabudować i czerpać z nich wszelkie dochody.

 

Oryg. nieznany.

Kopia z XVIII w., pap., k.2; 20,7 x 34 cm; przedarcie na złożeniu, tekst nieznacznie uszkodzony; nie uwierzytelniona; j. łac.

Pod tekstem: „Martinus Klemenc advocatus Subcastrensis Lublinensis”; nota o okazaniu „tej ko­pii…przywileju” przed sądem Lubelskiej Komisji Dobrego Porządku 24 III 1784 r., podpis: „Jan Goiawski v.g.L. Komisarz Delegowany mp.” Na odwrocie: „N 162″ (sumariusz z r. 1841).

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 164. Druk: Riabinin, nr 275. Wykaz, 116; DmL, sygn. 133.

 

 

Skip to content