1607,13 marca, Kraków

Zygmunt III król polski poleca burmistrzowi i rajcom m. Lublina, aby zebrane pieniądze z czopowego i poboru albo zachowywali przy sobie do dalszej dyspozycji króla, albo przekazali je w miejsce wskazane przez podskarbiego koronnego a zara­zem starostę lubelskiego i nikomu innemu nie oddawali („aby te pieniądze na wła­sną potrzebę Rzeczypospolitej służące nie gdzie indziej iedno tam gdzie należą były obrócone”).

0002

 

Oryg., pap., bifolium, 20,7 x 32,5 cm; przedarcia na złożeniach, tekst uszkodzony, plamy po zawil­goceniu; filigran; j. pol., łac.

Pieczęć w. kor., pap.-wosk., legenda źle odciśnięta; por. Gumowski, nr 74. Pod tekstem: „Sigismundus Rex”.

Na odwrocie: „Mandat zalecający gdzie czopowe i pobór oddane bydź inaią”.

Dok. wyłączony z akt luźnych m. Lublina.

DmL, sygn. 135.

_ZDJ0030

Skip to content