1588, 6 kwietnia, Kraków

Zygmunt III król polski potwierdza, że deputaci m. Lublina: Daniel de Sacellis rajca, Jan Lisowski syndyk i Mateusz Cenarowski przedstawiciel pospólstwa złożyli w imieniu miasta przysięgę na wierność i posłuszeństwo.

0004

 

Oryg., perg., 38,2 x 19+8,7 cm; przedarcie w miejscu założenia pliki, pionowa plama zacierająca tekst; j. łac.

Pieczęć mn. kor., w miseczce wosk., na pasku perg., zachowana dość dobrze; por. Gumowski, 77.

Pod tekstem: „Sigismundus Rex”; „Stanislaus Radeczki spt”.

Na odwrocie: „Juramentum civitatis” (dwukrotnie); inny napis zatarty.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.40; AmL, sygn. 151, nr 153.

Druk: Riabinin, nr 249.

Wykaz, 108; DmL, sygn. 122.

_ZDJ0012

Skip to content