1559, 9 czerwca, Kraków

f. sexta a. fest. s. Vitti prox.

Zygmunt August król polski w sprawie między Andrzejem z Tęczyna wojewodą lubelskim a m. Lublinem o prawo wojewody do ustalania cen na towary w miastach przysługujące mu na mocy statutów i konstytucji państwa postanawia, że burmistrz, rajcy i mieszczanie mają obowiązek stawiać się na wezwanie wojewody lub podwojewodziego w sprawach dotyczących taks na towary, ale tylko na ratuszu miejskim, natomiast poza miasto nie powinni być wzywani.

DmL107

 

Oryg., pap., k.2; 31,5 x 20,5 cm, zachowany dobrze, filigran; j. łac.

Pieczęci brak, ślad na dok.

Pod tekstem: relacja i podpis Jana Ocieskiego, kanclerza.

Na odwrocie: „Decretum inter consules Lublinen[ses] et Palatin[um] Lublin[ensem] de constitution[e]”.

Druk: Riabinin, nr 223.

Wykaz, 94; DmL, sygn. 107.

 

 

Skip to content