1579, 4 grudnia, Warszawa, na sejmie walnym

f. sexta die s. Barbarae prox.

Stefan król polski powtarza poniższy dokument króla Zygmunta Augusta, na podstawie wpisu w Metryce Koronnej.

  • 1571, 31 sierpnia, Warszawa
    Treść, jak sygn. 118.

Oryg., pap., k.4; 20,5 x 32,1 cm; zachowany  b. dobrze; filigran; j. łac.

Pieczęci brak, ślad na dok.

Pod tekstem: relacja Jana Zamoyskiego, kanclerza.

Na odwrocie: „Lublinen decretum”; „Krupka [contra] consul[es] Lublinen[ses]”.

Dok. wyłączony z akt luźnych m. Lublina.

DmL, sygn. 120.

 

 

Skip to content